Aktualności

Miliony na kształcenie zawodowe w Rzeszowie

- Na program, który będzie realizowany w dziewięciu rzeszowskich szkołach udało się nam zdobyć dofinansowanie w wysokości blisko 4,5 mln zł – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

- Celem programu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2” jest wzrost jakości kształcenia i poprawa jakości szkolnictwa zawodowego w rzeszowskich szkołach, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy, a także przygotowanie szkół i nauczycieli do prowadzenia nauczania w formie zdalnej w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią koronawirusa – tłumaczy prezydent Konrad Fijołek.

Program „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2” będzie realizowany do 30 czerwca 2023 roku w dziewięciu placówkach. Są to:

- Zespół Szkół nr 1 (ZS nr 1).

- Zespół Szkół nr 2 (ZS nr 2).

- Zespół Szkół nr 3 (ZS nr 3).

- Zespół Szkół Gospodarczych (ZSG).

- Zespół Szkół Mechanicznych (ZSM).

- Zespół Szkół Elektronicznych (ZSE).

- Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości (ZSA).

- Zespół Szkół Technicznych (ZST).

- Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ).

Całkowity koszt programu to nieco ponad 4,98 mln zł. Miastu udało się zdobyć potężne dofinansowanie do tego przedsięwzięcia: 4,235 mln zł z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz prawie 250 tys. zł z budżetu państwa, w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie