Aktualności

Stanowisko Prezydentów Miast Uniii Metropolii Polskich w sprawie uchodźców z Afganistanu

Stanowisko Prezydentów Miast Uniii Metropolii Polskich w sprawie uchodźców z Afganistanu:
 
W ostatnim czasie wszyscy mierzymy się z nagłą i niebezpieczną sytuacją, w której znaleźli się obywatele Afganistanu zmuszeni do opuszczenia swoich domów i ojczyzny. Jak dotychczas, my - prezydenci miast UMP deklarujemy gotowość wsparcia w tym trudnym dla nich czasie.
 
Od wielu lat, w tematach związanych z kolejnymi kryzysami migracyjnymi, podtrzymujemy wolę współpracy z administracją rządową i organizacjami społecznymi. Wyraziliśmy ją m.in. w 2015 roku w stanowisku dotyczącym relokacji i przesiedleń uchodźców, w 2017 roku w deklaracji o współdziałaniu w dziedzinie migracji czy w 2020 roku - w apelu na temat wsparcia ofiar pożaru obozu w Morii. Deklaracje są nadal aktualne, szczególnie w dobie kryzysu humanitarnego w Afganistanie.
 
Z całą odpowiedzialnością powtarzamy, że realizacja zarówno systemowych, jak i doraźnych form pomocy cudzoziemcom nie jest możliwa bez decyzji na poziomie rządowym.
 
Konkretny udział samorządów w realizacji zadań musi być ustalony z uwzględnieniem zasad ustrojowych, regulujących podział kompetencji pomiędzy samorządem a administracją rządową. To do Rady Ministrów należą pierwsze decyzje, w których określone zostaną, w porozumieniu z samorządami, standardy realizacji i sposoby finansowania tego typu zadań. Koniecznym jest przygotowanie dla samorządów ścieżki prawnej oraz modelu finansowania takich działań. Dopiero po uzgodnieniu zasad i zakresu współpracy, miasta UMP będą mogły szczegółowo określić skalę swojego zaangażowania w pomoc uchodźcom z Afganistanu.
 
Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku
Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa
Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin
Rafał Trzaskowski – Prezydent M. St. Warszawy
Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia
Stanowisko Prezydentów Miast Uniii Metropolii Polskich w sprawie uchodźców z Afganistanu
Stanowisko Prezydentów Miast Uniii Metropolii Polskich w sprawie uchodźców z Afganistanu