Aktualności

Dotacja dla Firm na rozwój eksportu do 800 tys. dofinansowania – ostatni nabór w 2021 roku

Informujemy, iż zbliża się nabór dla mikro, małych i średnich firm w ramach dotacji - Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji Bony na cyfryzację (Link do konkursu)

Nabór potrwa od 20 września do 20 października.

Celem działania jest zapewnienie wsparcia finansowego dla firm z sektora MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Zasady finansowania:

  • przewidziana alokacja środków dla konkursu: 110 mln PLN,
  • minimalna kwota inwestycji: 60 000 zł
  • maks. kwota inwestycji: 300 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia (dofinansowania): 85%
  • maksymalna wartość dofinansowania: 255 000 PLN,

Premiowane będą firmy działające w branżach szczególnie dotkniętych pandemią.

W przypadku zainteresowania dotacją prosimy o kontakt na maila dotacje@argonavi.pl z informacją o planowanych działaniach do realizacji.