Aktualności

Granty na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Ruszył nabór ciągły wniosków na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane Programem i pozyskaniem środków do składania wniosków.

Czym są projekty interwencyjne? Projekty takie rozumiemy jako działania, które odpowiadają na sytuacje kryzysowe (np. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców).

Pierwsza tura naboru potrwa do 30 grudnia br. W tym czasie będzie można złożyć wnioski w pięciu kolejnych terminach (do 20.09, do 20.10, do 20.11, do 20.12 i do 30.12 br.).

Zakładana interwencja powinna obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy. Minimalna kwota grantu to 6 000 EURO, a maksymalna 15 000 EURO. Nie jest wymagany wkład własny.

Możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o przyznaniu grantów interwencyjnych będą podejmowane co miesiąc.

Projekty te muszą wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

  1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Już w dniach 10 (piątek) i 11 września (sobota) w godzinach 10:00-13:30 zapraszamy zainteresowanych Wnioskodawców na spotkania informacyjne on-line (na platformie Zoom), dotyczące ogłoszonego konkursu. Więcej informacji i linki do rejestracji: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zapraszamy-na.../

Więcej informacji na stronie programu: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest flnansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Plakat naboru wniosków na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny
Plakat naboru wniosków na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny